Praktijk voor psychosociale therapie en coaching 

'Inspire and Create your wellbeing life'

 

Over Christie

Een stukje wordingsgeschiedenis...

"Hoe kun je als kind een evenwichtig leven opbouwen als je niet weet en leert hoe je met stress en lastige situaties om kunt gaan?"

Het probleem gaat over op de volgende generatie en blijft zo in stand...

Dat is de ervaring, die mijn drijfveer heeft gevormd en die ik heb opgedaan in talloze situaties en op diverse werkvelden zoals:

 •  Als kind dat opgroeide
 • Als stagiaire op de school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen ("de kameleon")
 • Als groepsleidster in de gehandicaptenzorg ( Mytylinternaat "de blauwe reiger")
 • Als collega
 • Als partner en echtgenote
 • Als ouder 
 • Als waarnemend hoofd van een kinderdagverblijf ("het Peuterdorp")
 • Als coach van pubers met problemen (Coaching project Parlan jeugdzorg),
 • Als student (HBO psychosociale therapie, coaching en counseling Academie Gradatim, BIVT en Con Amore)
 • Als vrijwillig gezinsbegeleider bij VluchtelingenWerk BES
 • Als ambulant gezinsbegeleider in de gespecialiseerde jeugdhulpverlening (Parlan)
 • Als gezinsbehandelaar in een medisch kinderhuis (Parlan)
 • Als psychosociaal therapeut en coach in mijn eigen praktijk voor psychosociale therapie. 
 • Als grootouder
 • Als intervisie genoot

Het is mijn missie geworden om als professional (en particulier) bij te dragen aan bewustwording en clienten, zowel jongeren als volwassenen in mijn praktijk, vaardiger te laten worden tijdens het omgaan met stressvolle situaties.

Ieder van ons kan in de problemen komen. Hoe we met deze problemen omgaan bepaalt echter in grote mate het verloop van ons leven en dat van de volgende generaties.

Als psychosociaal therapeut  begeleid ik jongeren en volwassenen die bewust kiezen voor een bewust(er), prettiger en gezond(er) leven. Ik leer je hoe je haalbare doelen kunt stellen en stap voor stap met je eigenaardigheden je leven de gewenste vorm kunt geven, die bij jou past. We nemen je belemmerende overtuigingen onder de loep en geven ze een andere wending.  We geven samen aandacht aan je problemen en verlichten daarmee de last die ze je hebben bezorgd. 

                                  "Stress is een 'levens partner' die er bij hoort, maar wel op gepaste afstand"

  

Kennis en kunde

Ik vind het belangrijk om mijn persoonlijke en professionele bijdrage hieraan op een dynamische manier in te vullen en volg regelmatig en met veel plezier trainingen en bijscholing om nieuwe inzichten te verwerven en toe te kunnen passen. Daarnaast staat mijn SHO certificering garant voor de Plato eindtermen die door de ziektenkosten verzekeraar als waarborg worden gezien.

Een greep uit nascholingen die ik heb gevolgd na mijn HBO studie "Psychosociale therapie":

 • HBO-Medische basiskennis
 • Kortdurende oplossingsgerichte therapie
 • Burn-out en therapeutische aanpak
 • Werken met de innerlijke criticus
 • Gelukspsychologie
 • HSP Volwassenen
 • Draagkracht en het belang van voeding
 • Weerstand
 • Suicidepreventie
 • Het lichaam spreekt
 • Slaap en slapeloosheid
 • Personal storytelling
 • Tekenen als interventie
 • Powerverhalen
 • Verliesbegeleiding


De belangrijkste scholing heb ik opgedaan gedurende mijn dagelijkse leven, gedurende de afgelopen 56 jaar, als kind en volwassene, als (particulier) individu en professional, als partner, moeder en inmiddels (zeer gelukkige) grootouder!

Een andere liefdevolle bezigheid ligt voor mij in de beeldende technieken, waarvoor ik de inspiratie in de prachtige natuur in mijn woonomgeving krijg toegeworpen. Schilderen,etsen, werken met speksteen en was en het maken van moodboards, zijn voor mij en mijn cliënten perfecte middelen om tot ontspanning te komen en ervaringen te verwerken. Het is dan ook niet toevallig dat ik deze vormen vaak gebruik tijdens therapeutische interventies, zoals 'beeldend (ver)werken'.

 

  

Therapieën en methodieken

In de praktijk bied ik psychosociale therapie, coaching en workshops.

Als psychosociaal therapeut richt ik mij op problemen die zich voordoen in de wisselwerking tussen jou als  individu en jouw omgevingswereld. We werken bijvoorbeeld aan herstel van je ontregelde functioneren, stress vermindering en energie verbetering. Mijn manier van werken is eclectisch, waarbij ik gebruik maak van o.a. Cognitieve gedragstherapeutische inzichten, ACT, Transactionele analyse, Systeemtherapie, Kortdurende oplossingsgerichte therapie, bibliotherapie en EMDR. (mag je allemaal vergeten, het klinkt veel erger dan het is :).

Daarnaast maak ik gebruik van creatieve/beeldende technieken of maken we soms gewoon een fijne wandeling als dat op dat moment prettig is. 

Door middel van gesprekken, activiteiten, trainingen, workshops en/of het oefenen van nieuwe vaardigheden worden andere en/of nieuwe invalshoeken gebruikt om je een gewenste situatie eigen te maken.

   

Psychosociale therapie

Heeft als uitgangspunt de behandeling van psychische klachten die je kunnen belemmeren in het dagelijks functioneren met anderen. Bijvoorbeeld door burn-out, verlies door overlijden, scheiding, verlies van je baan of perspectief. 

Een periode waarin het leven niet naar wens verloopt of waarin je je niet prettig voelt is niet ongewoon, meestal van korte duur en lost het zich vanzelf weer op. Soms echter duurt zo'n periode 'te' lang en voel je je steeds minder in staat om zelf de situatie te veranderen.

Oorzaken kunnen zijn: het gemis of verlies van een persoon, baan, gezondheid, perspectief, (zelf)vertrouwen of bijvoorbeeld het gebrek aan inspiratie.

Dit kan zich uiten in:

 •  stress,
 •  onverklaarbare vermoeidheid, 
 • irritaties, 
 • storende gedachten, 
 • depressiviteit, slapeloosheid,
 • angstklachten 
 • en/of lichamelijke klachten


 • Psychosociale therapie kan je helpen om je energie weer terug te vinden. Belemmerende overtuigingen en situaties leer je om te zetten in een gezonde-, vooral helpende, waarmee je de grip op je leven weer kunt versterken. Je kunt gerust zeggen dat je aspecten of patronen van jezelf gaat ervaren, waar jij je meestal niet van bewust bent en de keuze is aan jou of je met deze aspecten de juiste koers vaart of liever een nieuwe richting inslaat. Het zijn altijd intense maar boeiende processen die zich gaandeweg ontwikkelen.

 

Hoe begint zo'n therapeutisch traject?                                                  

Tijdens de intake stellen we gezamenlijk vast waar het zwaartepunt ligt en welke vorm van begeleiding het beste aansluit bij je hulpvraag. Ik schrijf een behandelvoorstel waarmee we van start kunnen gaan als je het uitgebreide intakeformulier en behandelvoorstel hebt ondertekend en ingeleverd.

Het kan zijn dat ik je vraag eerst bij de huisarts langs te gaan om fysieke oorzaken van je klachten uit te sluiten. Daarnaast kun je vragen om een verwijsbrief bij de huisarts om voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen (wel afhankelijk van je persoonlijke polis).

De duur en lengte van de sessies bespreken we onderling en hangen samen met de wens en vorm die je kunt kiezen. Dit varieert van een tot twee uur per sessie. 

De sessies bestaan niet alleen uit het voeren van gesprekken. We werken door middel van diverse methodieken, creatief, lichaamsgericht, ontspanningsoefeningen etc. aan jouw persoonlijk thema's. Dit maakt de sessies, dynamisch en toegankelijk zonder het gevoel van een loden last. Dit wil niet zeggen dat het geen energie kost, want het blijft noeste arbeid, maar op een prettige manier (aldus de meeste cliënten). 

 

 

 

                                                 Inspire and Create your wellbeing life'