Praktijk voor psychosociale therapie en coaching 

'Inspire and Create your wellbeing life'


 

Burn-out ontwikkelt zich over een lange tijd, waarbij er onvoldoende momenten zijn (geweest) van ontspanning. De kenmerken zijn zeer uiteenlopend en divers, zoals ook het ontstaan van de burn-out op talloze manieren tot stand kan komen. Het gaat nooit om een enkel aspect maar er is vrijwel altijd sprake van langdurige spanning op diverse gebieden, zowel thuis als op school of op het werk. Het kan kinderen overkomen, in stressvolle gezins- of schoolsituaties, maar ook jong volwassenen als studenten, volwassenen of ouderen. 


Ware aandacht en focus op het resultaat

Mijn aanpak kenmerkt zich door een holistische benadering, die zich richt op de totale 'persoon'. Hoofd en hart, ratio en gevoel, lichaam en geest, zonder te zweven, met beide benen op de grond.

De begeleiding wordt afgestemd op jou en is gebaseerd op zes verschillende invalshoeken cq herstelfactoren:


  • Acceptatie
  • Zelfinzicht
  • Stofwisseling (de invloed van voeding op je welzijn)
  • Balans inspanning en ontspanning
  • Steun en omgeving
  • Contact met lichaam en hart

 

Deze factoren spelen bij burn-out en overspannenheid allen in meer of mindere mate. Ik verwijs door als dit nodig is, bijvoorbeeld naar huisarts of fysiotherapeut. 

De eerste stap is die van energie herstel. Hierbij kan gedacht worden aan beweging, dagritme, fysieke klachten, rustmomenten, voeding, identificeren van energiegevers en -vreters.

Na voldoende herstel van energie wordt gestart met re-integratie. Daarnaast wordt gewerkt aan de veroorzakers van de uitval, zowel voor wat betreft inzicht als verwerking. Het doel is om zoveel mogelijk op een verantwoorde manier het werk weer hervatten. Hoe eerder gestart kan worden met een traject, hoe eerder weer gestart kan worden met hervatting van het werk.

 

 

De door mij geboden begeleiding bij burn-out kenmerkt zich door:

 

  • Creatief gerichte no nonsens benadering, soms directief en oplossingsgericht
  • Snelle en directe afstemming met alle betrokkenen rondom de persoon in burn-out; met arbeidsdeskundige, bedrijfsarts, HR en/of leidinggevende
  • Gevoel van steun en geborgenheid door de integrale ondersteuning tijdens het herstelproces
  • Snellere terugkeer in het arbeidsproces

 

Vrijblijvende intake

Binnen drie werkdagen, na eerste contact.

 

Aantal sessies

Gemiddeld  tien tot vijftien sessies  begeleiding, van uitval tot volledige re-integratie.

De sessies vinden de eerste periode wekelijks plaats en na verloop van enkele weken wordt dit twee wekelijks.

 

Eindevaluatie

Aan het eind van het traject vindt een evaluatiegesprek plaats.