Praktijk voor psychosociale therapie, coaching en counseling

'Inspire and Create your wellbeing life'

 

 

Burn-out begeleiding

 

Er wordt in de huidige tijd veel van ons gevraagd. Zowel thuis als tijdens de studie of op het werk, ligt de lat vaak hoog. We hebben te maken met hoge (werk)druk, onzekerheden, keuzenstress, uitdagingen, groepsdruk, veranderende levensfase of leefsituatie, plezier en onrust die dit allemaal met zich meebrengt. Hiervoor is het nodig om innerlijke stabiliteit te ontwikkelen en te behouden. Deze stabiliteit is de basis voor plezier in je werk en dagelijks leven, een hoge productiviteit en minder fysiek en mentaal verzuim.

Het is daarom van het grootste belang, mede voor het uiteindelijk rendement van de organisatie, om ware aandacht aan de persoonlijke- en teamontwikkeling en welbevinden van de medewerkers te besteden.

 

Burn-out en overspannenheid

kunnen ontstaan door een combinatie van verschillende factoren, die zowel fysiek als mentaal en zowel privé als werk gerelateerd zijn. De symptomen van burn-out zijn al net zo divers. Voorbeelden hiervan zijn lichamelijke klachten, vermoeidheid en concentratieproblemen, cynisme, achterdocht, gebrek aan motivatie, het ontbreken van energie of het gevoel van 'opgebrand zijn'.  

  

Ware aandacht en focus op het resultaat

Mijn aanpak kenmerkt zich door een actieve benadering, die zich richt op de totale 'persoon'. Hoofd en hart, ratio en gevoel, lichaam en geest, zonder te zweven, met beide benen op de grond.

De begeleiding wordt afgestemd op de persoon met wie ik werk en is gebaseerd op zes verschillende invalshoeken cq herstelfactoren:

 

  • Acceptatie
  • Zelfinzicht
  • Stofwisseling
  • Balans inspanning en ontspanning
  • Steun en omgeving
  • Contact met lichaam en hart

 

Deze factoren spelen bij burn-out en overspannenheid allen in meer of mindere mate. Ik verwijs door als dit nodig is, bijvoorbeeld naar huisarts of fysiotherapeut. 

De eerste stap is die van energie herstel. Hierbij kan gedacht worden aan beweging, dagritme, fysieke klachten, rustmomenten, voeding, identificeren van energiegevers en -vreters.

Na voldoende herstel van energie wordt gestart met re-integratie. Daarnaast wordt gewerkt aan de veroorzakers van de uitval, zowel voor wat betreft inzicht als verwerking. Het doel is om zoveel mogelijk op een verantwoorde manier het werk weer hervatten. Hoe eerder gestart kan worden met een traject, hoe eerder weer gestart kan worden met hervatting van het werk.

 

 

De door mij geboden begeleiding bij burn-out kenmerkt zich door:

 

  • Creatief gerichte no nonsens benadering, soms directief en oplossingsgericht
  • Snelle en directe afstemming met alle betrokkenen rondom de persoon in burn-out; met arbeidsdeskundige, bedrijfsarts, HR en/of leidinggevende
  • Gevoel van steun en geborgenheid door de integrale ondersteuning tijdens het herstelproces
  • Snellere terugkeer in het arbeidsproces

 

Vrijblijvende intake

Binnen drie werkdagen, na eerste contact.

 

Aantal sessies

Gemiddeld  tien tot vijftien sessies  begeleiding, van uitval tot volledige re-integratie.

De sessies vinden de eerste periode wekelijks plaats en na verloop van enkele weken wordt dit twee wekelijks.

 

Eindevaluatie

Aan het eind van het traject vindt een evaluatiegesprek plaats.