Praktijk voor psychosociale therapie, coaching en counseling

'Inspire and Create your wellbeing life'

 

Over Christie

 

 Eerdere werksituaties in de hulpverlening en levenservaringen brachten mij belangrijke inzichten die uiteindelijk mijn drijfveer en missie bepaalden. Of het nu ging om de gezinnen rond de kinderen met een handicap die stress gerelateerde problemen ontwikkelden of de kinderen van de ouders die gingen scheiden, de kinderen van de ouders die besloten te vluchten uit angstige situaties, maar ook de kinderen die steeds weer moesten lijden onder de stressvolle ruzies tussen de ouders. Hoe kun je als kind een evenwichtig leven opbouwen als je niet weet en leert hoe je met stress om kunt gaan. Het probleem gaat over op de volgende generatie en blijft zo in stand. Ik heb mijn werkervaring in diverse vormen en op verschillende werklocaties opgedaan. Als groepsleidster in een mytylinternaat, waarnemend hoofd van een kinderdagverblijf, coach van pubers met problemen (Coaching project), gezinsbegeleider Vluchtelingen Werk, ambulant gezinsbegeleider in de gespecialiseerde jeugdhulpverlening (Parlan), gezinsbehandelaar in medisch kinderhuis (vaak gedwongen hulpverlening). Ieder van ons kan in de problemen komen. Hoe we met deze problemen omgaan bepaalt in grote mate het verloop van ons leven en dat van de volgende generaties.

Met deze ervaringen die mij veel hebben geleerd en gebracht ben ik mijn eigen praktijk gestart. Als psychosociaal therapeut  begeleid ik cliënten die bewust kiezen voor een prettig(er) en gezond(er) leven waarbij stress een levens partner is die er bij hoort, maar wel op gepaste afstand.   

  

 

 Kennis en kunde

Ik vind het belangrijk om mijn persoonlijke en professionele bijdrage hieraan op een dynamische manier in te vullen en volg regelmatig en met veel plezier trainingen en bijscholing om nieuwe inzichten te verwerven en toe te kunnen passen. Daarnaast staat mijn SHO registeropleiding certificering garant voor de Plato eindtermen die door de ziektenkosten verzekeraar als waarborg worden gezien.

Een andere liefdevolle bezigheid ligt voor mij in de beeldende technieken, waarvoor ik de inspiratie in de prachtige natuur in mijn woonomgeving krijg toegeworpen. Schilderen, etsen, werken met speksteen en was en het maken van moodboards, zijn voor mij en mijn cliënten perfecte middelen om tot ontspanning te komen en ervaringen te verwerken. Het is dan ook niet toevallig dat ik deze vormen vaak gebruik tijdens therapeutische interventies, zoals 'beeldend (ver)werken'.

 

  

Therapieën en methodieken

In de praktijk bied ik psychosociale therapie, coaching, beeldend (ver)werken en workshops

Als psychosociaal therapeut richt ik mij op problemen die zich voordoen in de wisselwerking tussen jou als  individu en jouw omgevingswereld. We werken bijvoorbeeld aan herstel van ontregeld functioneren, stress vermindering en energie verbetering. Mijn manier van werken is eclectisch, waarbij ik gebruik maak van o.a. Cognitieve gedragstherapeutische inzichten, Transactionele analyse, Systeemtherapie, Kortdurende oplossingsgerichte therapie en EMDR. Daarnaast bied ik wandel coaching en maak ik gebruik van creatieve/beeldende technieken. Door middel van gesprekken, activiteiten, trainingen, workshops en/of het oefenen van nieuwe vaardigheden worden andere en/of nieuwe invalshoeken gebruikt om een wenselijke situatie eigen te maken.

   

Psychosociale therapie

Heeft als uitgangspunt de behandeling van psychische klachten die de cliënt belemmeren in het dagelijks functioneren met anderen. Bijv. door burn-out, verlies door overlijden, scheiding, verlies van baan of perspectief. Een periode waarin het leven niet naar wens verloopt of waarin je je niet prettig voelt is niet ongewoon, meestal van korte duur en lost het zich vanzelf weer op. Soms echter duurt zo'n periode 'te' lang en voelt men zich steeds minder in staat om zelf de situatie te veranderen. Oorzaken kunnen zijn: het gemis of verlies van een persoon, baan, gezondheid, perspectief, (zelf)vertrouwen of bijvoorbeeld het gebrek aan inspiratie. Dit kan zich uiten in stress, onverklaarbare vermoeidheid, irritaties, storende gedachten, depressiviteit, slapeloosheid, angstklachten en/of lichamelijke klachten. Psychosociale therapie kan je helpen om je energie weer terug te vinden, belemmerende overtuigingen en situaties om te zetten in gezonde, constructief, helpende- en daarmee de grip op je leven weer te versterken.

 

                                                 

Coaching

Richt zich op levens- en loopbaanvraagstukken en bewustwording van de cliënt met als vragen:

Waarom leidt u niet het leven dat u zou willen leiden?

Wat weerhoudt u ervan om te doen wat u echt wilt?

De basis van coaching ligt in het beantwoorden van vragen:

 

  • Wie ben ik?
  • wat kan ik?
  • wat wil ik?

   

Tijdens de intake stellen de cliënt(en) en ik gezamenlijk vast waar het zwaartepunt ligt en welke vorm van begeleiding het beste aansluit bij de hulpvraag.


(Werk)stress en burn-out begeleiding

Een burn-out manifesteert zich als je te lang, te veel negatieve stress beleeft, zonder tussenposen van ontspanning en herstel. Je wilt graag doorgaan maar je lichaam zegt stop! Dit is de reden dat herstel van een burn-out ook tijd vraagt en niet 'even snel' opgelost kan worden. Jongeren en volwassenen met stress of burn-out bied ik de mogelijkheid om naast het verkrijgen van inzichten en energieherstel, ook te ervaren hoe zij hun leven anders en prettiger kunnen (be)leven. Bewuster keuzes maken op persoonlijk en professioneel gebied, biedt meer vrijheid van handelen en verhoogt de kwaliteit van leven. Het vraagt een stevig en actief plan van aanpak en inzet om na eerst een fase van energieherstel voor eens en het liefst voor altijd met de burn-out af te werken. Hiervoor zijn nieuwe inzichten en inslijten van 'nieuw' gedrag noodzakelijk. Dit vraagt tijd, moed en doorzettingsvermogen om oude patronen en negatieve invloeden niet weer de kans te geven jou de baas te zijn.                                                                                  

 

Bedrijven

De meeste werkgevers hebben te maken met verzuim. Meestal kortdurend, maar ook langdurig, met alle kosten en organisatorische problemen die dit met zich mee brengt.  Diverse oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen als; reorganisaties, automatisering, nieuwe werkomgeving, naderende pensionering of veranderende prive omstandigheden. U heeft te maken met een medewerker die na jaren prettig gewerkt te hebben, niet goed meer functioneert en aangeeft niet lekker in zijn vel te zitten. Gebrek aan tijd en irritatie kunnen dan al snel om de hoek kijken en een conflictsituatie kan gemakkelijk ontstaan of een probleem voort laten sudderen tot de medewerker uitvalt. 

Bij een dergelijke situatie kunt u als betrokken werkgever aan uw personeelslid een 'Stress toolbox workshop' aanbieden. Dit is een creatieve workshop die ook heel goed als teamactiviteit aangeboden kan worden. Wij kunnen dit voor u verzorgen maar wij kunnen deze toolbox ook in een specifieke versie aan leidinggevenden binnen uw bedrijf aanbieden, die dit in een later stadium ten behoeve van diverse teams kunnen inzetten.

  •  Andere mogelijkheden voor uw bedrijf zijn:
  • Workshop "Zicht op stress", die volledig naar de dagelijkse situatie op uw werkvloer kan worden aangepast.
  • Emotie in beeld: creatieve workshop, waarbij men zich focust op het emotionele spectrum, dat door ieder verschillend wordt ervaren (veelal niet bewust), waardoor veel stressklachten zich ontwikkelen en men nogal eens ten- onrechte van mening is 'opeens' een burn-out te hebben!
  • Individueel traject, waarmee u het voor de werknemer in kwestie mogelijk maakt de draagkracht te vergroten, de energie bron te versterken en de kans op verzuim of herhaling hiervan, te verkleinen.

Als werkgever geeft u een positief signaal af aan uw werknemer, dat u begrip heeft voor zijn/haar moeilijke situatie, biedt u hem of haar een constructieve en vooral helpende hand. We stemmen de begeleiding en cursus af op de persoonlijke- en werksituatie. Een dergelijk traject kan uw bedrijf veel besparen. Langdurig verzuim kost uiteindelijk veel meer.

Uiteraard kunt u als ondernemer met klachten zelf ook bij mij terecht. Indien de klachten werk gerelateerd zijn, kunt u de kosten voor psychosociale hulpverlening fiscaal aftrekken onder de noemer beroeps- of bedrijfskosten.

 We maken graag voor u vrijblijvend een offerte.

 

 Wat verwacht ik van jou?

De wens en bereidheid om er voor te gaan. Oude patronen zijn vaak hardnekkig en daar wil je nu zo graag van af, dus dat kost tijd, inzet en energie.

"Die energie heb ik niet", hoor ik je zeggen. Dat snap ik en daar kunnen we juist heel goed aan werken. Stap voor stap... We kijken naar je draaglast en draagkracht balans, brengen je emoties en overtuigingen in kaart en gaan op zoek naar wat jou energie belemmert en oplevert. We brengen een leefstijl in kaart die bij jou past en je prettiger laat functioneren. 

 

   

 

.

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ' Inspire and Create your wellbeing life'