Praktijk voor psychosociale therapie en coaching 

'Inspire and Create your wellbeing life'

 

Psychosociale therapie

 

Psychosociale therapie

heeft als uitgangspunt de behandeling van dieperliggende psychische klachten die de cliënt belemmeren in het dagelijks functioneren met anderen. Dit kunnen trauma's zijn uit het (recente) verleden met bijvoorbeeld PTSS als gevolg, maar ook psychosomatische klachten als burn-out, slecht slapen, concentratieproblemen, oude pijn, problemen op de werkvloer, verslavingsproblemen, relatieproblemen, stressgerelateeerde problemen, ingesleten belemmerende overtuigingen en gedragspatronen of recente ervaringen die ogenschijnlijk oppervlakkig en vluchtig waren, maar diepe impact hebben gehad. Dit maakt direct het verschil met coaching duidelijk, waar de focus vooral toekomst- en praktisch gericht is. 

Oorzaken

Er kunnen talloze factoren zijn, die ons welbevinden in de weg staan. Oorzaken die als we er bij stil staan soms al voor-, tijdens of vlak na de geboorte zijn ontstaan of later in onze jeugd. Van persoonlijke aard of misschien door ingrijpende gezinssituaties of werksituaties die hebben plaatsgevonden. Soms fysiek, soms zowel fysiek als mentaal. Vaak terug te voeren als stressvolle situaties, die lastig waren om mee om te gaan. We zijn daar mee omgegaan zoals we toen dachten dat het zou werken, maar vaak blijkt later dat het toch nog in de weg zit of dat je telkens in dezelfde (gedrags)patronen vast loopt of conflicten ervaart. Het kan zich vervolgens op diverse manieren uiten:

We storten ons op het werk of het gezinsleven en verliezen het contact met onszelf en denken dat de oorzaken vooral buiten onszelf liggen en situaties niet veranderd kunnen worden. 

Het gemis of verlies van een persoon, baan, gezondheid, (zelf)vertrouwen, inspiratie of perspectief. Terugkerende irritaties, verlangen naar een ander of nieuw levenspad of werksituatie. Een negatief zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen, een ongezonde leefstijl, het kan zich op elke manier laten zien.

Dergelijke oorzaken kunnen zich uiten in stress, onverklaarbare vermoeidheid, irritaties, storende gedachten, depressiviteit, slapeloosheid, angstklachten en/of lichamelijke klachten.

Psychosociale therapie kan u helpen door persoonlijke kracht en innerlijke kompas weer terug te vinden en daarmee de grip op het dagelijks leven weer te versterken.

 

 

Hoe werk ik?

Na aanmelding en een eerste contact ontvangt u een uitgebreide vragenlijst. Nadat ik deze van u heb terugontvangen, maken we een afspraak voor een gesprek. Afhankelijk van uw hulpvraag zal ik u eventueel vragen om eerst lang de huisarts te gaan om fysieke oorzaken van uw probleem uit te sluiten.

Tijdens een kennismakingsgesprek van gemiddeld 1,5 uur, wordt de hulpvraag onderzocht en beschreven. Eind- en werkdoelen worden geformuleerd en de passende hulpvorm (therapie of coaching) wordt vastgesteld. Zo ontstaat een behandelplan.

De gesprekken en activiteiten gaan van start en zullen aanvankelijk vaak wekelijks en later twee wekelijks plaatsvinden..

 

Gebruikte stromingen en methodieken:

Ik werk eclectisch vanuit het holistisch mensbeeld. IK maak gebruik van diverse methodieken, waaronder.:

  • Systeemtherapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Kortdurende oplossingsgerichte therapie (KOT)
  • Rationeel emotieve therapie (RET) 
  • Transactionele analyse
  • NLP
  • EMDR
  • Gestallt therapie
  • Beeldende technieken

 

 

 

 

Link naar vergoedingen 

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie

 

Afspraak maken:

Christie

M: 0620623108

E:  praktijkvoorpst@gmail.com