Praktijk voor psychosociale therapie en coaching 

'Inspire and Create your wellbeing life'

 

Over Christie

Een stukje wordingsgeschiedenis...

"Hoe kun je als kind een evenwichtig leven opbouwen als je niet weet en leert hoe je met stress en lastige situaties om kunt gaan?"

Het probleem gaat over op de volgende generatie en blijft zo in stand...

Dat is de ervaring, die mijn drijfveer heeft gevormd en heb opgedaan in talloze situaties, studies en werkvelden zoals:

 •  Als kind, zusje en vriendinnetje dat opgroeide in een particulier verzorgingshuis van onze ouders
 • Als leerling
 • Als stagiaire op mytylschool 'de Ruimte' en school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen ("de kameleon")
 • Als groepsleidster in de gehandicaptenzorg ( Mytylinternaat "de blauwe reiger")
 • Als collega
 • Als partner en echtgenote
 • Als (groot)ouder 
 • Als vriendin
 • Als waarnemend hoofd van een kinderdagverblijf ("het Peuterdorp")
 • Als coach van pubers met problemen ('Coaching' project Parlan jeugdzorg),
 • Als student (HBO psychosociale therapie, coaching en counseling Academie Gradatim, BIVT en Con Amore)
 • Als vrijwillig gezinsbegeleider bij VluchtelingenWerk BES
 • Als ambulant gezinsbegeleider in de gespecialiseerde jeugdhulpverlening ('Samen Anders' Parlan)
 • Als gezinsbehandelaar in een medisch kinderhuis (Parlan)
 • Als psychosociaal therapeut en coach in mijn eigen praktijk voor psychosociale therapie. 
 • Als intervisie genoot
 • Als zelfstandig ondernemer

Iedere levensfase, rol en situatie brengt zijn of haar eigen chemie, uitdaging en aanpassing met zich mee. 

Het is mijn missie geworden om als professional bij te dragen aan bewustwording en clienten,( zowel jongeren als volwassenen) in mijn praktijk, vaardiger te laten worden met stressvolle situaties.

Ieder van ons kan in de problemen komen. Hoe we met deze problemen omgaan bepaalt echter in grote mate het verloop en de kwaliteit van ons leven en dat van de volgende generaties.

Als psychosociaal therapeut help ik je om ervaringen die je als last ervaart, bijvoorbeeld door vroegkinderlijk trauma, maar ook later verworven pijn door voor jou traumatische situaties, te verwerken. Dit doe ik door samen met jou te werken aan je psychologische flexibiliteit. Door je leven vanuit een nieuw perspectief te gaan zien word je verhouding tot de 'pijn' anders. Het maakt dat jij niet langer lijdt door de pijn maar je leven kunt gaan leiden zoals jij dat voor ogen hebt. We onderzoeken de waarden die jouw leven richting geven en gaan kijken wat je ervan 

                                  "Stress is een 'levens partner' die er bij hoort, maar wel op gepaste afstand"

  

Kennis en kunde

Ik vind het belangrijk om mijn persoonlijke en professionele bijdrage hieraan op een vakkundige en dynamische manier in te vullen en volg hiervoor jaarlijks trainingen en bijscholing om nieuwe inzichten te verwerven en toe te kunnen passen. Mijn NFG en RBCZ certificering staan garant voor de Plato eindtermen die door de ziektenkosten verzekeraars als waarborg worden gezien.

Een greep uit nascholingen die ik heb gevolgd na mijn HBO studie "Psychosociale therapie":

 • HBO-Medische basiskennis
 • Kortdurende oplossingsgerichte therapie
 • Burn-out en therapeutische aanpak
 • Werken met de innerlijke criticus
 • EMDR
 • Gelukspsychologie
 • HSP Volwassenen
 • Draagkracht en het belang van voeding
 • Weerstand
 • Suicidepreventie
 • Het lichaam spreekt
 • Slaap en slapeloosheid
 • Personal storytelling
 • Tekenen als interventie
 • Powerverhalen
 • Verliesbegeleiding
 • EFT


Persoonlijke ontspanning en vitaliteit

Over het algemeen begint mijn dag actief met een wandeling, yogasessie of work-out in de sportschool. Dit is niet altijd zo geweest, maar met het verstrijken der jaren heb ik gemerkt dat mijn weerstand op deze manier veel beter is ik mij een stuk beter voel. Het is niet zo dat ik enorm gedisciplineerd ben maar de wetenschap dat er op de sportschool op mij gerekend wordt, helpt mij hierbij! Er is een uitzondering waar ik met plezier heel vroeg mijn bed voor uitspring en dat is early-bird yoga in een yurt! De chemie is met niets te vergelijken en is voor mij magisch!

Een andere liefdevolle bezigheid die mij ontspanning en plezier brengt, ligt voor mij in de beeldende technieken, waarvoor ik de inspiratie in de prachtige natuur in mijn woonomgeving krijg toegeworpen. Schilderen, etsen, werken met speksteen en was en het maken van stemmingspanelen, zijn voor mij (en mijn cliënten) perfecte middelen om tot ontspanning te komen en ervaringen te verwerken. Het is dan ook niet toevallig dat ik deze vormen vaak gebruik tijdens therapeutische interventies, zoals 'beeldend (ver)werken'.

 

  

Therapieën en methodieken

In de praktijk bied ik psychosociale therapie, coaching en workshops.

Als psychosociaal therapeut richt ik mij op problemen die zich voordoen in de wisselwerking tussen jou als  individu en jouw omgevingswereld. We werken bijvoorbeeld aan herstel van je ontregelde functioneren, stress vermindering en energie verbetering. Mijn manier van werken is eclectisch, waarbij ik gebruik maak van o.a. Cognitieve gedragstherapeutische inzichten, ACT, EFT,  Transactionele analyse, Systeemtherapie, Kortdurende oplossingsgerichte therapie, bibliotherapie en EMDR. (mag je allemaal vergeten, het klinkt veel erger dan het is :).

Daarnaast maak ik gebruik van creatieve/beeldende technieken of maken we soms gewoon een fijne wandeling als dat op dat moment prettig is. 

Door middel van gesprekken, activiteiten, trainingen, workshops en/of het oefenen van nieuwe vaardigheden worden andere en/of nieuwe invalshoeken gebruikt om je een gewenste situatie eigen te maken.

   

Psychosociale therapie

Heeft als uitgangspunt de behandeling van psychische klachten die je kunnen belemmeren in het dagelijks functioneren met anderen. Bijvoorbeeld door burn-out, verlies door overlijden, scheiding, verlies van je baan of perspectief. 

Een periode waarin het leven niet naar wens verloopt of waarin je je niet prettig voelt is niet ongewoon, meestal van korte duur en lost het zich vanzelf weer op. Soms echter duurt zo'n periode 'te' lang en voel je je steeds minder in staat om zelf de situatie te veranderen.

Oorzaken kunnen zijn: het gemis of verlies van een persoon, baan, gezondheid, perspectief, (zelf)vertrouwen of bijvoorbeeld het gebrek aan inspiratie.

Dit kan zich uiten in:

 •  stress,
 •  onverklaarbare vermoeidheid, 
 • irritaties, 
 • storende gedachten, 
 • depressiviteit, slapeloosheid,
 • angstklachten 
 • en/of lichamelijke klachten


 • Psychosociale therapie kan je helpen om je energie weer terug te vinden. Belemmerende overtuigingen en situaties leer je om te zetten in een gezonde-, vooral helpende, waarmee je de grip op je leven weer kunt versterken. Je kunt gerust zeggen dat je aspecten of patronen van jezelf gaat ervaren, waar jij je meestal niet van bewust bent en de keuze is aan jou of je met deze aspecten de juiste koers vaart of liever een nieuwe richting inslaat. Het zijn altijd intense maar boeiende processen die zich gaandeweg ontwikkelen.

 

Hoe begint zo'n therapeutisch traject?                           

Tijdens de intake stellen we gezamenlijk vast waar het zwaartepunt ligt en welke vorm van begeleiding het beste aansluit bij je hulpvraag. Ik schrijf een behandelvoorstel waarmee we van start kunnen gaan als je het uitgebreide intakeformulier en behandelvoorstel hebt ondertekend en ingeleverd.

Het kan zijn dat ik je vraag eerst bij de huisarts langs te gaan om fysieke oorzaken van je klachten uit te sluiten. Daarnaast kun je vragen om een verwijsbrief bij de huisarts om voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen (wel afhankelijk van je persoonlijke polis).

De lengte van het traject bespreken we onderling en hangt samen met het gewicht en omvang van het probleem. De duur van de sessies varieert van een tot twee uur per sessie. 

De sessies bestaan niet alleen uit het voeren van gesprekken. We werken door middel van diverse methodieken, creatief, lichaamsgericht, ontspanningsoefeningen etc. aan jouw persoonlijk thema's. Dit maakt de sessies, dynamisch en toegankelijk zonder het gevoel van een loden last. Dit wil niet zeggen dat het geen energie kost, want het blijft noeste arbeid, maar op een prettige manier (aldus de meeste cliënten). Het belangrijkst is steevast het maken van de eerste stap. Het besluit om er voor te gaan...

 

 

 

                                                 Inspire and Create your wellbeing life'