Praktijk voor psychosociale therapie en coaching 

'Inspire and Create your wellbeing life'


 Wat is een burn-out?

Een burn-out is een conditie waarbij het lichaam en het brein veel te lang onder spanning en stress hebben moeten presteren zonder voldoende momenten van ontspanning. Dit kan allerlei oorzaken hebben, het gaat hierbij nooit om schuld. Vaak gaat het hierbij om mensen die lat voor henzelf enorm hoog leggen, eindeloos doorgaan, (te)weinig of geen hulp vragen en roofbouw op het lichaam plegen. Dit gebeurt meestal met hele goede bedoelingen, maar met belemmerende overtuigingen. 

Belangrijk om te weten is dat een burn-out zich niet in korte tijd opbouwt. In veel gevallen is er sprake van ernstige vermoeidheid of overspannenheid, dat zich in relatief korte tijd kan opbouwen en voordoen. Fijn is dat dit ook meestal relatief snel is op te lossen. Bij een burn-out is dat anders. Daarbij is het lichaam zo gewend geraakt aan de overmatige stress, dat dit ook weer zal moeten wennen aan het 'nieuwe gedrag', dat nu eenmaal noodzakelijk is voor het voorgoed oplossen van de burn-out. 

De kenmerken zijn zeer uiteenlopend en divers, zoals ook het ontstaan van de burn-out op talloze manieren tot stand kan komen:

 • Vermoeidheid
 • Slecht slapen
 • Pijnklachten (hoofdpijn, rugklachten, spierpijn etc.)
 • Verminderd plezier in het werk
 • Achterdocht
 • Irritaties
 • Kort lontje etc.


Het gaat nooit om een enkel aspect maar er is vrijwel altijd sprake van langdurige spanning op diverse gebieden, zowel thuis als op school of op het werk. Het kan kinderen overkomen, in stressvolle gezins- of schoolsituaties, maar ook jong volwassenen als studenten, volwassenen of ouderen. 


Ware aandacht en focus op het resultaat

Mijn aanpak kenmerkt zich door een holistische benadering, die zich richt op de totale 'persoon'. Hoofd en hart, ratio en gevoel, lichaam en geest, zonder te zweven, met beide benen op de grond.

De begeleiding wordt afgestemd op jou en is gebaseerd op zes verschillende invalshoeken cq herstelfactoren:


 • Acceptatie
 • Zelfinzicht
 • Stofwisseling (de invloed van voeding op je welzijn)
 • Balans inspanning en ontspanning
 • Steun en omgeving
 • Contact met lichaam en hart

 

Deze factoren spelen bij burn-out en overspannenheid allen in meer of mindere mate. Ik verwijs door als dit nodig is, bijvoorbeeld naar huisarts of fysiotherapeut. 

De eerste stap is die van energie herstel. Hierbij kan gedacht worden aan beweging, dagritme, fysieke klachten, rustmomenten, voeding, identificeren van energiegevers en -nemers.

Na voldoende herstel van energie wordt gestart met re-integratie. Daarnaast wordt gewerkt aan de veroorzakers van de uitval, zowel voor wat betreft inzicht als verwerking. Het doel is om zoveel mogelijk op een verantwoorde manier het werk weer hervatten. Hoe eerder gestart kan worden met een traject, hoe eerder weer gestart kan worden met hervatting van het werk.

 

 

De door mij geboden begeleiding bij burn-out kenmerkt zich door:

 

 • Creatief-gerichte no nonsens benadering, soms directief en oplossingsgericht
 • Snelle en directe afstemming met alle betrokkenen rondom de persoon in burn-out; met arbeidsdeskundige, bedrijfsarts, HR en/of leidinggevende
 • Gevoel van steun en geborgenheid door de integrale ondersteuning tijdens het herstelproces
 • Snellere terugkeer in het arbeidsproces

 

Vrijblijvende intake

Binnen drie werkdagen, na eerste contact.

 

Aantal sessies

Ik zie veel clienten in mijn praktijk die al een traject elders hebben doorlopen en met onveranderde klachten (naar zij aangeven) zich in mijn praktijk melden. Er wordt nogal een voorbijgegaan aan het feit dat nieuw gedrag in de plaats moet komen voor belemmerende patronen. Dit vraagt tijd, noeste arbeid en vooral inzicht. Dit inzicht ontstaat niet na een keer hierover praten, maar vanuit diverse invalshoeken benaderen en ervaren. De sessies blijven beperkt als het kan, maar krijgen de tijd die het nodig heeft. Van persoon tot persoon is dit verschillend, afhankelijk van weerstand en inzet.

De sessies vinden de eerste periode wekelijks plaats en na verloop van enkele weken wordt dit twee wekelijks.

 

Eindevaluatie

Aan het eind van het traject vindt een evaluatiegesprek plaats.