Praktijk voor psychosociale therapie en coaching 

'Inspire and Create your wellbeing life'

 

Psychosociale therapie voor wie?

 

Psychosociale therapie

heeft als uitgangspunt de behandeling en helen van dieperliggende psychische klachten die je belemmeren in het dagelijks functioneren met anderen. Dit kunnen vroegkinderlijke trauma's zijn uit het verre verleden met bijvoorbeeld PTSS als gevolg, maar ook psychosomatische klachten als burn-out, slecht slapen, concentratieproblemen, problemen op de werkvloer, verslavingsproblemen (van gezinsleden), relatieproblemen, belemmerende overtuigingen en gedragspatronen of recente ervaringen die ogenschijnlijk oppervlakkig en vluchtig waren, maar diepe impact blijken te hebben gehad. Dit maakt direct het verschil met coaching duidelijk, waar de focus vooral toekomst- en praktisch gericht is. 

Bezoek aan huisarts?

Tijdens het intake gesprek of soms al daarvoor, kan ik je vragen eerst een bezoek aan de huisarts te brengen om fysieke oorzaken van je klachten uit te sluiten. Dit hoeft verder geen enkele belemmering te betekenen voor het traject, maar is wel van belang.

Voor wie?

Kinderen, jongeren en volwassenen

Kinderen vanaf 11 jaar en ouder zijn van harte welkom in de praktijk. Waarom deze leeftijd? Stress is een veel voorkomende factor, die een soepele start op de middelbare school nogal eens in de weg zit. De oorzaken hiervoor kunnen zeer divers zijn; angst voor het onbekende, hormonen die een rol gaan spelen, scheiding of verlies van de ouder(s) of grootouders, negatief zelfbeeld, onzekerheid, noem het maar op. Het versterken van een positief zelfbeeld en verwerken van dat wat tot dan toe een sterke rol heeft gespeeld, draagt bij aan een soepeler verloop van de pubertijd. Het bespreken en uitwerken van degelijke thema's met een vertrouwenspersoon buiten het gezin is in de regel gemakkelijker voor een kind en/of volwassene.

Studenten, die pas uitwonend zijn of juist tegen hun zin (noodgedwongen) thuis moeten blijven wonen.      Het ouderlijk huis verlaten of je weg vinden als student kan nogal een beproeving betekenen. Eenzaamheid of de druk van hoogleraren, dispuutgenoten of kamergenoten vallen dan vaak zwaar. Niet weten hoe jij jezelf hiertoe zou willen of kunnen verhouden of niet onder willen doen voor anderen kunnen het studeren op die manier zeer stressvol maken of zelfs tot een depressie leiden. 

Senioren, die vaak onnodig lang gebukt gaan onder oud trauma, vanuit de belemmerende overtuiging dat het op 'deze' leeftijd toch geen zin meer heeft om met dat 'oude' probleem nog iets te doen. Naderend pensioen, kan zeer stressvol zijn om diverse redenen. Meer tijd met de partner thuis doorbrengen of te veel tijd krijgen zonder realistisch beeld rond de invulling hiervan, kan een aanslag doen op de partnerrelatie. Reflectie op de wordingsgeschiedenis kan betekenis en onverwacht wending geven aan verdere invulling van iemands dagelijks leven. Wanneer we dit in de praktijk een extra dimensie geven door het creatief te verbeelden, gaat dit nog meer leven...


Psychosociale therapie

Is vaak een wat langer durend traject, gericht op helen van oude pijn en trauma. Vaak wordt een dergelijk traject gevolgd na een herhaalde burn-out, waarbij men heeft geconstateerd dat er echt iets geheeld of veranderd moet worden om gezond verder te kunnen ontwikkelen. Andere aanleiding voor een aanmelding is vaak het ervaren van langdurige hoofdpijnklachten, rugklachten, langere tijd ongelukkig zijn, stemmingswisselingen, gezinsproblemen, relatieproblemen, seksuele problemen, etc.

Levensfase stress

Iedere levensfase vraagt om aanpassing. Dit realiseren we onszelf vaak niet en voor je het weet vraag je jezelf af waarom er 'opeens' zoveel onvrede in je huist. Je kunt je opeens onbegrepen voelen, je afvragen waarom mensen niet meer naar je luisteren, je doodongelukkig voelen en alles daartussen. Er wordt nogal eens een poging gedaan om dan de partner in kwestie te willen veranderen, maar dat loopt vervolgens niet goed af in de meeste gevallen. Dat kun je namelijk niet! In veel gevallen verloopt dit proces zonder al te veel kleerscheuren, maar vaker is het prettig om hier met iemand over te kunnen praten. Ik bied deze mogelijkheid in de vorm van klankbordgesprekken. Soms zijn enkele gesprekken al voldoende, maar vaak kiest men voor een langere periode op een lagere frequentie. 

Andere factoren

Er kunnen talloze factoren zijn, die ons welbevinden in de weg staan. Oorzaken die als we er bij stil staan soms al voor-, tijdens of vlak na de geboorte zijn ontstaan of later in onze jeugd. Van persoonlijke aard of misschien door ingrijpende gezinssituaties of werksituaties die hebben plaatsgevonden. Soms fysiek, soms zowel fysiek als mentaal. Vaak terug te voeren als stressvolle situaties, die lastig waren om mee om te gaan. We hebben destijds onze mechanismen ingezet die ons als vanzelf voor de handen kwamen. Toen wellicht effectief, maar in het 'hier en nu' waarschijnlijk niet meer. Dat kan zich op diverse manieren uiten:

We storten ons op het werk of het gezinsleven en verliezen het contact met onszelf en denken dat de oorzaken vooral buiten onszelf liggen en situaties niet veranderd kunnen worden. 

Het gemis of verlies van een persoon, baan, gezondheid, (zelf)vertrouwen, inspiratie of perspectief. Terugkerende irritaties, verlangen naar een ander of nieuw levenspad of werksituatie. Een negatief zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen, een ongezonde leefstijl, het kan zich op elke manier laten zien.

Dergelijke oorzaken kunnen zich uiten in stress, onverklaarbare vermoeidheid, irritaties, storende gedachten, depressiviteit, slapeloosheid, angstklachten en/of  talloze lichamelijke klachten.

Psychosociale therapie kan u helpen door  de persoonlijke kracht en het innerlijke kompas weer terug te vinden en daarmee de grip op het dagelijks leven weer te versterken.

 

 

Hoe werk ik?

Na aanmelding en een eerste contact ontvangt u een uitgebreide vragenlijst. Nadat ik deze van u heb terugontvangen, maken we een afspraak voor een gesprek. Afhankelijk van uw hulpvraag zal ik u eventueel vragen om eerst lang de huisarts te gaan om fysieke oorzaken van uw probleem uit te sluiten.

Tijdens een kennismakingsgesprek van gemiddeld 1,5 uur, wordt de hulpvraag onderzocht en beschreven. Eind- en werkdoelen worden geformuleerd en de passende hulpvorm (therapie of coaching) wordt vastgesteld. Zo ontstaat een behandelplan.

De gesprekken en activiteiten gaan van start en zullen wekelijks of twee wekelijks plaatsvinden..

 

Gebruikte stromingen en methodieken:

Ik werk eclectisch vanuit het holistisch mensbeeld. IK maak gebruik van diverse methodieken, waaronder.:

  • Systeemtherapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Kortdurende oplossingsgerichte therapie (KOT)
  • Rationeel emotieve therapie (RET) 
  • Transactionele analyse
  • NLP
  • EMDR
  • EFT
  • Beeldende technieken

 

 

 

 

Link naar vergoedingen 

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie

 

Afspraak maken:

Christie

M: 0620623108

E:  christie@praktijkvoorpst.nl